NIVEAUS

BASIS
GEVORDERD
TOP

BASIS

Op dit niveau wordt extra veel aandacht geschonken aan de technische basisvaardigheden van het keepen. De kracht zit in de herhalingen. Op een speelse wijze worden de volgende vaardigheden getraind :

- Uitgangshouding voor de keep(st)er
- Positie in het doel
- Vangen en verwerken van de bal
- Vallen – Duiken - Zweven
- Insnijden naar een bal
- Coördinatie en voetenwerk
- Rollen en werpen van de bal
- Uittrappen van de grond
- Uittrappen vanuit de handen


GEVORDERD

Op dit niveau zijn de keep(st)ers voldoende onderlegd. De basisvaardigheden worden vertaald naar automatismen. De intensiteit ligt iets hoger en de aandacht wordt langzamerhand verlegd naar de wedstrijdvormen waarbij de spelhervatting, het meevoetballen en het organiseren van de verdediging extra aandacht krijgen.
TOP

Op dit niveau beheersen de keep(st)ers meer dan voldoende de vaardigheden van het keepen. Rekening houdend met de specifieke leeftijdskenmerken van de doelgroep wordt er intensief en onder weerstand getraind. In diverse oefeningen komen alle facetten van het
keepen aan bod.